Ingatlan összehasonlítás

Közös képviselet

Feladatainkat a társasházi törvénnyel összhangban, a társasházi tulajdonosok igényeinek megfelelően látjuk el.

Vállalkozásunk az együtműködő partnereinken keresztűl ingatlanközvetítésen kívül közös képviseleti feladatok ellátásával is foglalkozik. Feladatainkat a társasházi törvénnyel összhangban, a társasházi tulajdonosok igényeinek megfelelően látjuk el. Fontos alappillérünk a párbeszéd, a kommunikáció és a problémák azonnali megoldása. Munkánk során mindig azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a lakóközösség céljait hatékonyan és következetesen tudjuk megvalósítani.

Munkatársaink rendelkeznek a társasház kezeléshez szükséges OKJ-s végzettséggel, több mint 20 éves szakmai tapasztalattal a házkezelési, könyvelési, illetve a hátralékbehajtási feladatok ellátására vonatkozóan is.

A 2003.évi CXXXIII. TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY ALAPJÁN, AZ ALÁBBI FELADATOKAT LÁTJUK EL:

 • Közgyűlések összehívása, levezetése a társasházi törvényben foglaltak szerint.
 • Közgyűlés által elfogadott éves feladatok, határozatok, végrehajtása.
 • Éves költségvetési terv és az éves beszámoló elkészítése, közgyűlés felé történő előterjesztése.
 • Lakónyilvántartás, határozatok könyvének vezetése.
 • Alapító okirat, SZMSZ tervezet készítése, vagy módosítása, illetve a törvényben előírt kereteinek betartatása.
 • Vállalkozói illetve karbantartási szerződések megkötése.
 • Hasznosítható területek, felületek bérbeadásának intézése.
 • Biztosítótársaságokkal kapcsolattartás, közös területek biztosítási káreseményének biztosító felé történő jelentése, kárszakértővel egyeztetés.
 • Társasházi pályázatokon való részvétel.
 • Társasház számláinak kezelése, a közgyűlési határozatban és az SZMSZ-ben foglaltak betartásával, továbbá a számviteli törvényben előírt naprakész könyvelés és a hozzátartozó nyilvántartások vezetése.
 • Közös költséggel kapcsolatosan aktuális egyenlegközlők megküldése, félévente, (negyedévente), vagy igény szerint.
 • Nullás igazolás elkészítése, kiadása.
 • Jogi képviselet, közös tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek betartatása, követeléskezelés.
 • Társasház felújítási és megtakarítási alapjainak kezelése.
 • Javítási, karbantartási, felújítási munkálatok lebonyolítása.
 • Azonnali, előre nem látható hibák, veszélyforrások elhárítása.
 • Minden olyan ügyintézés, és feladat, amelyet a társasházi törvény nevesít.

Szeretne többet tudni az közös képviseleti szolgáltatásokról? Érdeklődjön munkatársainknál!